Publikationer

Publikationer


Publikationer utgivna av Kamratföreningen Norra Skåningar

Namn

Ansvarig

År

Skåne och Regementet

Eric Dahlberg

1936

Norringarnas traditioner och historia i sammandrag

Axel Billing

1971

Norringarnas Mäss, En minnesskrift

Curt Hasselgren + redaktion

1983

Glimtar ur Norringarnas historia 1940-1976

Ingemar Lundquist

1987

Glimtar ur Norringarnas historia 1926-1938

Nils Sjöholm

1987

Nordskånes försvar under dansk tid

Gösta Johannesson

1987

Norringarnas Historia 1939-1940

Erik Kjellqvist

1990

Norra Skånska Regementet 1811-1994 del 1

Göran Larsson + redaktion

1994

Norra Skånska Regementet 1811-1994 del 2

Göran Larsson + redaktion

1994

Hemvärnet i Kristianstads försvarsområde 1940-1994

Curt Bandholtz, Bo Löfgren

1994

Norringen Årsböcker 1997 -

Jörgen Lund + redaktion

1997

Kristianstads Garnisons traditionsmarscher

Hv Musikkår Kristianstad

1999

Från Vikingahär till Pansarbrigad

Jörgen Lund + redaktion

2005

Kamratföreningen Norra skåningar 70 år

Jörgen Lund + redaktion

2007

Norringebrigadens pansarepok dokumenterad

Christer Nyhlén

2012

Jörgen Lund + redaktion

2012

Jörgen Lund + redaktion

2013

Jörgen Lund + redaktion

2014

Jörgen Lund + redaktion

2015

Jörgen Lund + redaktion

2016

Jörgen Lund + redaktionen

2017

Norringen 2018 = Boken om Rodatorpet

Stiftelsen Rodatorpet

2018

Jörgen Lund + redaktionen

2019

Bertil Håkanson + redaktionen

2020

Bertil Håkanson + redaktionen

2021

Bertil Håkanson + redaktionen

2022