Medlemskap

MEDLEMSKAP


Bli medlem i Kamratföreningen Norra Skåningar

Antalet medlemmar är f n cirka 690, med koncentration till regementets tidigare rekryteringsområde – gamla Kristianstad län, Helsingborg och Malmö-Lundområdet.

Medlemsavgiften är 250 kr för ständig medlem eller en årlig avgift om 100 kr.

Årligen lämnar medlemmarna frivilligt ett stöd till utgivningen av olika publikationer (Tidningsfonden).

Medlemsavgiften och stöd till Tidningsfonden erläggs till Plusgirokonto 13 42 12 – 0.

Kassören handlägger detta.
E-post: bertil@ahus.netFöreningen har böcker och andra varor till försäljning. Prislistan hittar du här. Kontakta kassören vid beställning på bertil@ahus.net eller 0708-12 13 31.

Observera att porto tillkommer vid brevleverans. Böcker är tungt...