Nyheter

FÖRENINGSNYTT


Nyheter, medlemsblad och aktuella aktiviteter

2024-04-08

Nya medlemsavgifter

Vid årsmötet den 6 april 2024 beslutade mötesdeltagarna om nya medlemsavgifter.

Från och med den 7 april 2024 är avgiften för årsmedlemskap 250 kr.

Från och med den 7 april 2024 är avgiften för ständigt medlemskap 2 500 kr.


Medlem som betalt avgift för ständigt medlemskap före den 7 april 2024 berörs ej av denna höjning. Medlemsstatusen är oförändrad.


2024-02-21

Kasernerna på Näsby

Boken som samtliga medlemmar i Kamratföreningen Norra Skåningar fick i brevlådan strax före Jul 2023 kunde tas fram tack vare ekonomiskt bistånd från flera givare.


En stor givare som inte kom med i boken då den hann tryckas före beslut om bidraget är:

STIFTELSEN KONUNG GUSTAF VI ADOLFS FOND FÖR SVENSK KULTUR


Kamratföreningen vill på detta vis framföra vårt varma tack för den generösa gåvan.


Beslutet från Stiftelsen visar vi stolt här.
2023-11-01

Julmötet den 14 december

I medlemsblad 2 finns en kallelse till Julmöte den 14 december med ett kuvertpris på 275 kronor. Då vi ej vid tidpunkt för utskicket av medlemsbladet fått exakt pris, var 275 kronor en uppskattning. Nu har vi fått aktuellt kuvertpris från MISK och det är 300 kronor. Till det kommer 5 000 kronor för lokal och personal men det belastar föreningens kassa. Det priset har varit detsamma sedan vi började förlägga våra möten på Mässen.


Samtidigt med denna information vill vi påminna om att anmälan till mötet ska göras senast den 6 december till jan_appelqvist@hotmail.com eller telefon 073-447 37 38.


Kuvertpriset kan betalas på plats antingen med kontanter eller med Swish. Kassören är tacksam om så många som möjligt använder Swish. Betalning i baren är som tidigare endast möjlig med kontanter.


2023-08-25

Saknar du Medlemsblad 2?

Klicka då här (och glöm inte att meddela andressändring till Kamtatföreningen...)


2023-08-25

Vad händer när medlemsbrev kommer i retur?

Först och främst har brevet fått en klisterlapp med tre rutor att kryssa i för brevbäraren: Okänd, Avflyttad och Ej levererbart.

Då börjar arbetet för kassören som står som avsändare.

Moment 1 är att gå in i Ratsit och söka på namnet och postorten. Har han tur har personen flyttat inom orten.

Moment 2 är att söka enbart på namnet. Här dyker då en rätt (!) stor mängd namn upp. Som tur är de redovisade i åldersordning så är den man söker efter 72 år går man till den gruppen och söker efter datumet som personen är född på. Finns det bara en som är född den dagen och det året är man nära. Ja, så nära att man tar en rövare och skriver in den nya adressen i medlemsmatrikeln.


Hittar inte kassören personen alls i Ratsit lämpar han över problemet till medlemsvårdaren Lasse (det är han som ser till att alla jubilarer fr o m 50 år får en hälsning). Lasse får nu spendera i snitt 30 minuter i telefonkö (ibland betydligt längre på grund av alla släktforskare!) innan han kan få hjälp av Folkbokföringen. Sedan får jag besked om den nya adressen eller om personen har avlidet.


Vid det senaste utskicket, Medlemsbrev 2, har än så länge 10 brev kommit i retur och det är den normala summan vid de flesta utskick vi gör. Tidigare har jag tagit ett nytt kuvert, skrivit dit den nya adressen och stoppat i medlembrevet tillsamman med Plusgiroblanketten och satt på ett nytt frimärke. Det har jag slutat med!


Så undrar du när du nyss fick medlembrev 2 var medlemsbrev 1 tagit vägen, så har du svaret i texten ovan.

Så min vädjan är: Anmäl ändring av adress även till Kamratföreningen!

Bertil Håkanson


2023-6-29

Nya föreningsnålar är införskaffade

De gamla nålarna tog slut för några månader sedan men nu har vi fyllt på lagret.

Tyvärr kan vi inte sälja dem för det gamla priset 20 kronor. Det täcker bara porto och kuvert. Det nya priset för nålen, självkostnadespriset är 50 kronor plus porto om nålen ska skickas på 15 kronor. Totalt 65 kronor.


2023-04-29

UPPROP - MÖTE MED ARBETSGRUPPEN

Vi är nu några stycken i arbetsgruppen och vi kommer att ha vårt första fysiska möte den 18 maj på Näsby. Vi firar då våra kaserner 100 år i Näsby. Platsen är Soldathemmet i den lilla salen bredvid köket klockan 14.00.

Är du intresserad att medverka? Välkommen!


Håkan Birger, ordf för Ag.

073-507 63 90


2023-04-07

UPPROP

Arbetsgrupp för analys och förslag för fortsättning av Norringarnas kamratförening

Vid Norringarnas årsmöte 2017-04-08 togs beslutet om att Kamratföreningen skulle påbörja sin avveckling, med avslut 2026. Håkan Birger sände in en motion till årsmötet 2023 för att upphäva beslutet om nedläggning samt att tillsätta en arbetsgrupp för analys för fortsatt verksamhet, se bifogad motion.


Vid årsmötet 2023-04-01 beslutades enligt styrelsens förslag att bilda en arbetsgrupp under 2023 för att anlysera och föreslå förändringarav

 • verksamheten för att öka deltagandet
 • rekrytering för att öka densamma samt
 • eventuella övriga förslag


Förslagen enligt ovan tas upp för diskussion och eventuella beslut på årsmötet 2024.

Årsmötet utsåg Håkan Birger att vara sammankallande för arbetsgruppen.


Intresserade anmäler sig till Håkan Birger för deltagande i arbetsgruppen på telefon 073-507 63 90 alt e-post hakanbirger55@gmail.com

Förslag till punkterna enligt ovan kan också insändas till denna mejl.


2023-03-02

Norra Skånska Regementets kaserner 100 år!

Den 18 maj, på Kristi Himmelsfärdsdag, högtidlighålls att det är 100 år sedan kasernerna invigdes. Detta görs på kaserngården (Högskolan) klockan 11.30 - 15.00.


Arrangör är Kamratföreningen Norra Skåningar och medverkande förutom Kamratföreningen är:

 • Södra militärregionen, MRS
 • Södra skånska regementet, P7
 • 49.Hemvärnsbataljonen/Norra skånska Hemvärnsbataljonen
 • 494.Hemvärnsgranatkastarplutonenen
 • Hemvärnsmusikkåren i Kristianstad
 • Försvarsutbildarna i Kristianstad
 • Wendes Militärhistoriska Förening, WMF
 • Svensk Pansarhistorisk förening, SPHF
 • Högskolan Kristianstad


Program:

Kl 11.45 - Samlingsmusik av Hemvärnsmusikkåren Kristianstad

Kl 12.00 - Fanvakt ur 49.Hemvärnsbataljonen, därefter högtidstal varvat med musik

Kl 11.30 - 15.00:

 • Visning av militärfordon
 • Visning av pjäsplats för 12 cm granatkastare
 • Försäljning av grillkorv med bröd och dricka från kokvagn
 • Bokförsäljning av bl.a. "Från vikingahär till pansarbrigad" och "Norra skånska regementet pansarepoken" till fördelaktiga priser


2022-09-29

Var finns Norringarna?

Norringarna finns spridda på 149 orter i Sverige och i 7 länder i övriga världen.

Vill du veta var - klicka här. Uppdaterad lista 23-02-27


2022-05-02

Påminnelse 1

29 maj - Flaggdag för Veteraner. Denna dag invigs ett minnesmonument för utlandsveteraner kl 16:00 i Kristianstads Tivolipark.

Kl 15:30 samlingsmusik på Stora Torg, därefter marsch till Tivoliparken


Påminnelse 2

6 juni - Kamratföreningen Norra Skåningar fyller 85 år. Det firar vi på Mässen, Stora Kronohuset med samling kl 14:30 och kaffe, kakor och tårta kl 15:00. Tal och ev utdelning av Hedersnålar.

Anmälan om deltagande görs till Jan Appelqvist 073-447 37 38 senast den 30 maj.


2021-11-24

Påminnelse om Jubileumsmiddag

I Medlemsblad 2 som skickades ut inför Höstmötet den 14 oktober, bjöd vi även in till Jubileumsmiddag med anledning av att det är 210 år sedan regementet uppfördes.


Jubileumsmiddagen hålls på Mässen i Stora Kronohuset den 18 december klockan 18:00 med samling från klockan 17:30

Pris 150 kronor per kuvert som betalas kontant eller med swish vid ankomsten till Mässen.


Anmälan om deltagande görs till Jan Appelqvist senast den 9 december på telefon 073-447 37 38 eller e-post jan_appelqvist@hotmail.com.


Observera att vid inköp i baren accepteras endast kontanter vid betalning.2021-09-23

Viktig information om Medlemsblad 2


Fort och fel! Vid utskicket av medlembladet bipackades information om att det blivit fel klockslag för Höstmötet. Detta berodde på "hjärnsläpp" hos redaktören. Tiderna som står i medlemsbladet är korrekta. Höstmötet är den 14 oktober på Mässen i Stora Kronohuset och samlingen är klockan 12.30, måltiden klockan 13.00 samt föredraget ca klockan 14.00.


Sedan har C P7 tyvärr tvingats lämna återbud som föredragshållare men en ersättare kommer. Medlemsblad 2 kan läsas här.


2021-07-15

Påminnelse om Kamratföreningen Norra Skåningars Årsmöte den 7 augusti.


Årsmötet avhålls på Mässen i Stora Kronohuset med start klockan 13. Samling med mingel från kl 12:30.


Vi har valt att flytta våra möten till Mässen av två skäl. Dels för att Soldathemmet sjangserar i allt snabbare takt, dels den arbetsbörda det innebär för en tämligen liten grupp både före, under och efter mötet. Gruppen blir inte yngre…


Att flytta till Mässen innebär betydligt högre kostnader men föreningens ekonomi tillåter att priserna subventioneras kraftigt.


Kuvertpriset vid Årsmötet blir 150 kronor.


MISK håller så klart baren öppen där var och en inhandlar vad den vill ha. Nu är det så att en givmild Norring sponsrat oss med en summa pengar så baren vid Årsmötet är fri.


Anmälan till Årsmötet görs till Jan Appelqvist senast den 30 juli på mejl jan_appelqvist@hotmail.com eller telefon 073-447 37 38.


Vidare information om Höst- och Julmöte kommer i Medlemsblad 2.


Välkomna till Årsmötet önskar

Styrelsen för Kamratföreningen Norra Skåningar


PS Vi har endast e-postadresser till ca 10% av medlemmarna så sprid gärna informationen till en Norring i din närhet. Hemsidan och mejl är enda sättet för oss att förmedla information förutom medlemsbreven, men de kommer bara ut tre gånger per år (och det kommer de även fortsatt att göra), så du som läser detta på hemsidan – meddela gärna din e-postadress till info@norringarna.se


2021-03-12

Medlemsblad 1 är nu lämnat till PostNord för utskick

Medlemsbladet informerar om att tiden för Årsmötet är, på grund av pandemin, flyttad till den 7 augusti. Medlemsbladet innehåller årsmöteshandlingar och kan läsas här.

Årsmötet ligger nästan fem månader framåt i tiden, notera därför sista anmälningsdag som är den 30 juli.


2021-01-09

Norringen 2019 och 2020 finns nu på sidan Publikationer

Publikationer


2020-11-20

Rätt Val I Livet, RVIL.

Som PV-plutonchef hade jag i början av 80-talet förmånen att ha en ung instruktör vid namn Lars Erlandsson. Han var en ganska nybakad överfurir som något år senare, efter Plutonsofficerskursen kvalificerade sig att växla karriär till kompaniofficer. Mina intryck av Lars var mycket positiva och den uppfattningen har jag aldrig senare behövt omvärdera. Han var och, som ni senare kommer att se, är en mycket duktig instruktör med naturliga ledaregenskaper.

Lars har i sin berättelse målande beskrivit sin korta militära karriär, samt sin ännu pågående och lysande civila karriär. Vi som både har fått genomgå Försvarets Läroverk/Gymnasieskola och Armens Underofficers-/Kompaniofficersskola kommer att få återuppleva många goda minnen i Lars berättelse.

Som redaktör av denna skrift vill man få med allt material som kommer en till godo, men min kontakt med Lars kom sent i år och sidorna räcker inte till. Därför kommer Lars berättelse att publiceras i Norringen 2021 men den kan redan nu läsas på vår hemsida www.norringen.se under Nyheter för den som inte kan stå ut med väntan.


2020-08-03

Var finns Norringarna?

Vi är spridda över landet och även på flera andra platser på jordklotet. Finns det några där du bor? Här kan du se på vilka postorter vi finns och hur många där är.


2020-07-16

Sture Stark 

Vår äldste medel 103-åriga Sture Stark vigdes idag till den sista vilan. Må han vila i frid.


2020-04-27

Fler av regementets marscher att lyssna till

På sidan Historik kan du nu lyssna till I 24:s marsch, I 6 marsch samt PB 26 marsch. Kan behövas i dessa Coronatider.


2020-03-22

Ny tid för Årsmötet

Beroende på riskerna med det grasserande Corona-virusets för framförallt äldre, beslutar styrelsen att skjuta upp årsmötet som skulle genomföras den 4 april. Nytt datum för årsmötet blir torsdagen den 15 oktober i samband med Höstmötet. Ändringen införs på vår hemsida snarast möjligt. Ny kallelse skickas ut i Nyhetsbrevet i slutet av augusti. De som eventuellt anmäler sig meddelas efterhand om ändringen

Årsmöteshandlingarna som skickades ut i medlemsblad 1 gäller och kommer ej att skickas ut på nytt, däremot kommer de att finnas tillgängliga på plats.


2020-02-25

Årsmöte den 4 april

Medlemsblad 1 med information om Årsmötet packas och skickas den 4 mars. Efter trycket av medlemsbladet har det tillkommit en punkt på dagordningen - §16 d, Förslag till långtidsplan med bilagor.

§16 d finner du här.

Bilaga 1 Långtidsplan finner du här.

Bilaga 2 Ekonomisk utveckling till och med 2026 finner du här.


2019-12-15

Slaget vid Lund

Den 19 maj 2020 bjuder Södra Skåningarna in till Kamratföreningsträff med temat Slaget vid Lund. Antalet medverkande från respektive förening är satt till 16 personer.

Anmälan om deltagande görs till Bertil Håkanson via epost bertil@ahus.net. Vänta inte med anmälan då platserna som sagt är begränsade. Först till kvarn...

Guide är vår egen Norring Göran Larsson.

Läs Södra Skåningarnas inbjudan här.


2019-12-15

Årsboken 2019

Årsboken ligger i din brevlåda i början av vecka 51. Fina artiklar av Peter Ranvert och Anders Bojs att läsa plus Norringeåret som gått. Tyvärr, vilket redaktören djupt beklagar, kom inte Claes-Göran Anderssons artikel om högtidlighållandet den 29 juni med. Den finner du här. Trevlig läsning!


2019-11-10

Årsmötet 2020 avhålls på Kronohuset

Kronohusets mäss har bokats hos MISK för vårt årsmöte den 4 april 2020. Övriga nu datumlagda aktiviteter är Döbelnsdagen den 13 september, Höstmötet den 15 oktober, Julvesper den 2 december samt Julmöte den 10 december. Även Höstmötet och Julmötet är planerat att hållas på Kronohuset.


2019-11-04

Tal och bilder från Stora Torg 2019-06-29

Vår ordförande Jerker Westdahls introduktion av Norringen, förre ÖB, Sverker Göranson hittar du här. Sverkers tal hittar du här.

Några bilder från denna vackra sommardag hittar du här.


2019-10-13

Ny prislista på våra böcker och andra varor

Prislistan hittar du här. Skicka beställning till kassören på bertil@ahus.net eller ring 0708-12 13 31. Observera att porto tillkommer. Böcker är tungt...


2019-09-26

Begravning

Vår Hedersmedlem Lars Wemming vigdes i dag till sista vilan i en fullsatt Kiaby kyrka med bl a vår Hedersordförandes ord "Lars, ditt gamla regemente bjuder dig farväl".

Må han vila i frid!


2019-09-21

Medlemsblad 2 2019

Medlemsbladet hittar du här!


2019-09-13

Döbelnsdagen

Firades i vanlig ordning vid regementets grav med kransnedläggning och tal av ordförande Jerker Westdahl.20